Välkommen till RBU Gävleborg!

 


 RBU Gävleborgs lokalföreningar:
Ur ändamålsparagrafen:
Förbundets ändamål är att verka för att barn och unga med rörelsehinder får ett fullvärdigt liv och att de ges villkor som är likvärdiga med andra barns. Läs mer.